خدمات چاپ افست

خدمات چاپ افست تا 10 رنگ روی انواع مختلف کاغذ

خدمات چاپ افست شامل چه مواردی میشود؟

چاپ روی کاغذ ایندربود تا 10 رنگ برای تولید جعبه

چاپ و بسته بندی های دارویی دارای حساسیت هایی است که می بایست قدم به قدم چک و رعایت شود تا پس از تولید فرآیند بی نقصی ارائه شود.

چاپ بروشور و کاتالوگ

چاپ روی کاغذ گلاسه تا 300 گرم و خدمات پس از چاپ شامل (سلفون ، یووی ، لترپرس ، دایکات و ……..

چاپ و تولید انواع سررسید

تولید انواع سررسید و تقویم های رومیزی

اوراق اداری

سربرگ در سایزهای مختلف

پاکت های اختصاصی