ساک خرید کاغذی و پارچه ای

شاپینگ بگ های اختصاصی کاغذی 200 گرم و 250 گرم به همراه سلفون در سایزهای مختلف

ساک خرید پارچه ای

تولید با پارچه های برزنتی